SZAFY  STEROWNICZE

 

 Projektujemy od podstaw:

 

- sterowanie silnikiem 3 fazowym ( np. zgarniacze obornika)

 

- sterowanie silnikiem 3 fazowym za pomocą falownika ( np. karuzele dla koni)

 

- sterowanie wentylatorami, lampami grzewczymi ( np. solarium dla koni)

 

- do bardziej skomplikowanych rozwiązań, które mogą realizować pewne zadane
funkcje za pomocą zaprogramowanego sterownika (sterowanie silnikami,
zaworami, elektrycznymi siłownikami itp.)

 

Nasza firma zajmuje się również naprawą i wymianą wszelkiego rodzaju sterowań do urządzeń

 

 

 

Gotowe szafy sterownicze w sprzedaży lub na zamówienie:

 

Sterownik silnika 3-fazowego:

 

Zastosowanie:

Załączanie silnika (lewo-prawo) z podtrzymaniem (możliwe sterowanie za pomocą pilota).

 

np. zgarniacz obornika

 

Włączenie silnika w zależności od kierunku może nastąpić poprzez naciśnięcie przycisku start na skrzynce lub w pilocie
co sygnalizowane jest zapaleniem się odpowiedniej diody (analogicznie wyłączenie przyciskiem stop).

 

Miejsce do podłączenia krańcówek od silnika w celu automatycznego wyłączenia sterowania po zadziałaniu krańcówki.

 

Sygnalizacja diodą, gdy króryś ze stycznik jest załączony.

 

Na skrzynce umieszczono także przycisk do awaryjnego wyłączenia oraz wyłącznik główny.

 

Zastosowano w sterowniku blokadę uniemożliwiającą jednoczesne włączenie dwóch styczników w obu kierunkach.

 

 

Cena:

 

650zł brutto - opcja bez sterowania radiowego

900zł brutto - opcja ze sterowaniem radiowym (z dwoma pilotami)

100zł brutto - dodatkowa opcja montażu wyłącznika termicznego

 

 

Sterownik do karuzeli do koni:

 

Zasilanie: 1 - fazowe

Wyjście sterujące na silnik - 3- fazowe

 

Cena dotyczy sterownika przystosowanego do silnika 3-fazowego o maksymalnej mocy 0,75kW,
przystosowanego do pracy z falownikiem zasilanym 1-fazowo.

 

Obsługa działania:

Potencjometrem od predkości karuzeli ustalamy daną prędkość.

Ustawianie czasu pomiędzy ruchem lewostronnym a prawostronnym
(można dobrać czas od kilku minut do nawet kilkudziesięciu).

 

Przyciskiem start - uruchamiamy pracę automatyczną, gdzie karuzela naprzemiennie kręci się w prawo-lewo zgodnie ze schematem działania,
aż do czasu naciśnięcia przycisku stop
lub automatycznego wyłączenia sterowania za pomocą wyłącznika czasowego (np. po 1 godzinie) (sterownik z wyświetlaczem).

 

 

Istnieje możliwość ręcznego uruchomienia karuzeli w celu wprowadzenia lub wyprowadzenia koni.

 

Programy do ustawienia:

 

Program 0 – prędkość manualna (prędkość ustawiana potencjometrem „prędkość karuzeli”)

 

Program 1 – stała zadana prędkość (nie można jej zmieniać za pomocą potencjometru - prędkość karuzeli np. "Stęp”)

 

Program 2 – stała zadana prędkość (nie można jej zmieniać za pomocą potencjometru - prędkość karuzeli np. "Kłus”)

 

Program 3 (sterownik z wyświetlaczem) – praca przemienna "Stęp", "Kłus", lewo-prawo według schematu.

 

Czas T widoczny na schematach można ustawiać w sterowniku.

 

Sterownik z wyświetlaczem pokazuje naprzemiennie czas do końca pracy sterownika i czas do wykonania kolejnego kroku
(lewo-prawo, bądź zmiany prędkości).
W tym sterowniku znajduje się także przycisk wstrzymania, który zatrzyma karuzelę i czas
(co pozwoli np. na wprowadzenie lub wyprowadzenie konia - bez zatrzymania czasu i programu)
i ponownie wznowi czas pracy karuzeli.

 

Sterowniki wykonujemy na zamówienie pod konkretny silnik.

 

Czas realizacji: około 5 dni roboczych.

 

Zajmujemy się również naprawą starych sterowań. Możliwość dojazdu do klienta.

 

 

 

 

Cena dla programu powyżej:

 

3200zł brutto

3500zł brutto - opcja ze sterowaniem radiowym (z dwoma pilotami)

 

 

 

Cena dla programu powyżej:

 

4400zł brutto

4700zł brutto - opcja ze sterowaniem radiowym (z dwoma pilotami)

 

 

Sterownik pompy 3-fazowej z jednym pływakiem:

 

Zasilanie: 3-fazowe
Podłączenie silnika: 3-fazowe
Zaciski podłączenia pływaka

 

Zabezpieczenie sterowania wyłącznikiem nadmiarowym B4

 

W cenę wliczony:

1 x Sterownik do pompy 3-fazowej o mocy do 5,5kW
1 x Pływak z przewodem o długości 5 metrów.

 

Inna moc silnika do uzgodnienia.
Inna długość przewodu pływaka do uzgodnienia.

 

Wyłącznik służy do załączenia zasilania sterownika w trybie ręcznym (chodzi pompa na stałe),
lub w automacie (załączenie pompy uzależnione jest od pływaka )

 

Włączenie pompy jak i praca w automacie sygnalizowane jest podświetleniem diody.

 

Histerezę pływaka dobieramy zostawiając długość przewodu pływaka od obciążnika
(np.zostawiając 25 cm - uzyskujemy 40cm wysokości od dolnego położenia do górnego)

 

Wypompowywanie wody:

Po przekroczeniu poziomu stanu wysokiego nastąpi załączenie pompy aż do chwili położenia, dolnego pływaka, gdzie nastąpi wyłączenie pompy

 

Nalewanie wody:

Po przekroczeniu dolnego poziomu wody nastąpi załączenie pompy aż do położenia górnego, gdzie nastąpi wyłączenie pompy.

 

 

 

 

Cena: 700zł brutto

 

 

Sterownik pompy 3-fazowej z dwoma pływakami:

 

Zasilanie: 3-fazowe
Podłączenie silnika: 3-fazowe
Zaciski podłączenia 1 i 2 pływaka

 

Zabezpieczenie sterowania wyłącznikiem nadmiarowym B4

 

W cenę wliczony:

1 x Sterownik do pompy 3-fazowej o mocy do 5,5kW
2 x Pływak z przewodem o długości 5 metrów.

 

Inna moc silnika do uzgodnienia.
Inna długość przewodów pływaków do uzgodnienia.

 

Zastosowanie dla pomp głębinowych, pobierających wodę ze zbiornika, jak i nalewania wody do zbiornika

 

Monitorowane są trzy poziomy cieczy według schematów:

- stan niski
- stan normalny
- stan wysoki

 

Histerezę pływaka dobieramy zostawiając długość przewodu pływaka od obciążnika
(np.zostawiając 25 cm - uzyskujemy 40cm wysokości od dolnego położenia do górnego)

 

Wypompowywanie wody:

 

Po przekroczeniu poziomu stanu wysokiego (lub po naciśnięciu przycisku "START" ) nastąpi załączenie pompy aż do chwili położenia, dolnego pływaka,
gdzie nastąpi wyłączenie pompy.

 

Przycisk "START" nie zadziała, w przypadku, gdy kontrolka wskazuje poziom niski (zabezpieczy to przed suchobiegiem).

 

Nalewanie wody:

 

Po przekroczeniu dolnego poziomu wody (lub po naciśnięciu przycisku "START") nastąpi załączenie pompy aż do położenia górnego,
gdzie nastąpi wyłączenie pompy.

 

Przycisk "START" nie zadziała, w przypadku, gdy kontrolka wskazuje poziom wysoki (zabezpieczy to przed wylaniem).

 

 

 

 

 

Cena:

 

950zł brutto

1200zł brutto - opcja ze sterowaniem radiowym (z dwoma pilotami)

 

 

Sterownik do solarium dla koni:

 

Za pomocą sterownika możemy załączyć lampy o łącznej mocy 7000W - podłączenie 3 fazowe lub jednofazowe o mocy 4200W.

 

Załączenie lamp odbywa się na określony czas w zakresie: 0-60 minut,
po czym następuje automatyczne rozłączenie lamp i wentylatora (o ile jest również załączony)

 

Sterownik posiada oddzielne wejście na wentylator o maksymalnej mocy 1000W.

 

Możliwość dołączenia sterowania do elektycznej wciągarki od lamp.

 

Możliwość innej konfiguracji - wtedy oddzielna wycena sterownika

 

 

Cena: 1100zł brutto

 

Gwarancja 12 miesięcy

 

 

Potrzebujesz SZAFY STERONICZEJ - NAPISZ - WYCENIMY