Regulator temperatury RT1

 

sterowk udoju

 

 

Za pomocą sterownika można sterować pracą czterech urządzeń o napięciu nie przekraczającym 230V.

 

Wyprowadzenia sterowania poszczególnych wyjść odbywa się poprzez przekaźniki. Pozwala to na uniwersalność napięć (od 5V do 230V) urządzeń, które chcemy wysterować. Wyjściem jest styk NO.

 

Sterowanie wyjść odbywa się za pomocą ustawionej temperatury w menu urządzenia (przyciski można wyprowadzić na zewnątrz sterownika). Odpowiednie zaprogramowanie regulatora, umożliwia włączenie lub wyłączenie każdego wyjścia po przekroczeniu odpowiedniej temperatury.

Pomiar temperatury w zakresie 0 - 99 °C

Ustawianie temperatury dla każdego wyjścia w zakresie 1- 99 °C

 

Na komplet sterownika składa się:

- Sterownik
- Czujnik temperatury

 

Zasilanie sterownika 12V, montaż na szynę DIN

 

Możliwość dokupienia zasilacza na szynę DIN 12V 15W w cenie 60zł.
lub do gniazdka w cenie 40zł

 

 

Gwarancja 12 miesięcy

 

Cena : 700zł brutto

 

 

 

Regulator temperatury RT2

 

sterowk udoju

 

 

Wyprowadzenia sterowania wyjścia odbywa się poprzez przekaźnik. Pozwala to na uniwersalność napięć (od 5V do 230V) urządzeń, które chcemy wysterować. Wyjściem jest styk NO.

 

Za pomocą sterownika można sterować pompką obiegową do wody CWU poprzez wyjście nr 1. Załączenie pompki odbywa się za pomocą ustawionej różnicy temperatury w menu urządzenia (załączenie odbywa się gdy temperatura pieca przekroczy temperaturę boilera). Cały proces zachodzi powyżej temperatury startowej pieca (ustawianą w menu).

 

Przekroczenie przez piec temperatury granicznej skutkuje załączeniem się wyjścia nr 2, który służy do podłączenia sygnalizacji alarmowej.

 

Ustawienie histerezy ma na celu zapobiegnięciu drgania przekaźnika, gdy znajduje się na granicy załączenia pompki. Jeśli ustawimy jakąś wartość stopni, to wyłączenie pompki nastąpi dopiero, gdy temperatura spadnie o wartość ustawioną w menu histereza.

 

Przekroczenie przez piec temperatury 1 służy do załączenia wyjścia nr 3, zaś temperatury 2 wyjścia nr 4. Wyjścia te służą do podłączenia dwóch pompek obiegowych wody CO w domu. Dzięki temu zapobiegniemy przegrzaniu temperatury pieca i puszczenie awaryjne obiegu wody. Wyłączenie każdego wyjścia nastąpi po spadnięciu temperatury poniżej ustawionej (wliczając ustawioną histerezę).

 

Pomiar temperatury w zakresie 0 - 99 °C
Ustawianie różnicy temperatury pomiędzy czujnikami w zakresie: 0 - 50 °C
Temperatura graniczna alarmowa ustawiana w zakresie: 50 - 99 °C.
Histereza ustawiana w zakresie: 0 - 10 °C.
Temperatura startowa: 30 - 60 °C.
Temperatura 1 ustawiana w zakresie: 50 - 99 °C.
Temperatura 2 ustawiana w zakresie: 50 - 99 °C.

 

Na komplet sterownika składa się:

- Sterownik
- Dwa czujniki temperatury (do pieca i boilera)

 

Zasilanie sterownika 12V, montaż na szynę DIN

 

Możliwość dokupienia zasilacza na szynę DIN 12V 15W w cenie 60zł.
lub do gniazdka w cenie 40zł

 

 

Gwarancja 12 miesięcy

 

Cena : 700zł brutto